Tổng hợp tin

Mô hình triển khai tại 2 xã Tử Nê và Phú Vinh, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Thời gian thực hiện 3 năm, quy mô 38ha.

Mô hình triển khai tại 2 xã Tử Nê và Phú Vinh, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Thời gian thực hiện 3 năm, quy mô 38ha, với 20 hộ gia đình tham gia. Đây là những hộ có đủ điều kiện về đất đai, lao động, kinh phí và tình nguyện tham gia thực hiện mô hình. Khi tham gia, các hộ được hỗ trợ 100% cây giống (giống keo lai BV10, BV16, BV32) và 50% phân bón đồng thời tập huấn kỹ thuật cho các hộ từ cách trồng, khoảng cách trồng, cách chăm sóc, bón phân từng giai đoạn.

14-19-16_cn-bo-ky-thut-chi-se-voi-cc-ho-trong-keo-nuoi-cy-mo-ti-xom-bin-x-tu-ne-ve-cch-pht-hien-benh

Tham quan đồi keo nuôi cấy mô rộng 2ha của gia đình ông Bùi Văn dành xóm Bin, xã Tử Nê, ông cho biết: Khi nhận giống về trồng, tỷ lệ cây sống rất cao khoảng 98%. Với ưu điểm cây sinh trưởng đồng đều, nhanh, trồng từ tháng 9/2016 đến nay được khoảng 8 tháng mà cây đã đạt chiều cao từ 2- 2,5m, đường kính gốc 4cm. Thời gian trồng thành rừng gỗ lớn sau khoảng 10 năm sẽ cho thu hoạch, hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao cho người trồng rừng.

Tương tự, ông Bùi Văn Hung xóm Bin có diện tích rừng 1ha và cũng là hộ được hưởng lợi từ dự án, ông cũng phấn khởi cho biết, keo nuôi cấy mô là giống cây mới cho năng suất, chất lượng cao. So với giống keo giâm bằng hom thì keo nuôi cấy mô vượt trội gấp 1 – 1,5 lần.

Đến nay mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã có kết quả bước đầu. Cây sinh trưởng và phát triển tốt, chiều cao trung bình cây đạt 2m, trung bình 1 ha cho thu nhập 300 - 400 triệu đồng (sau 10 năm trồng), hiệu quả kinh tế của trồng rừng gỗ lớn tăng gấp nhiều lần so các giống khác.

Từ kết quả bước đầu của dự án trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh tại xã Tử Nê và Phú Vinh đang dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, góp phần thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

ĐÌNH THỦY

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị Trang Nông sản Tân Lạc